Typografi

VisitDenmark bruger skrifttypen Montserrat som standardfont i alle produktioner og som logotype i forbindelse med vores logo.
Fonten er en open source font, og udvikleren siger bl.a. om fontens oprindelse og formål: "The old posters and signs in the traditional neighborhood of Buenos Aires called Montserrat inspired me to design a typeface that rescues the beauty of urban typography from the first half of the twentieth century. The goal is to rescue what is in Montserrat and set it free, under a free, libre and open source license."

Vi har valgt Montserrat og arbejdet lidt videre med den. Vi kan godt lide det rene og enkle udtryk, som vi føler er meget i tråd med den danske designtradition, og så giver den os samtidig den ønskede effektivitet og læsbarhed i det så afgørende digitale univers.  
Download Font

Særlige standardtegn

Som et tillæg til Outline og Full har vi udviklet særligt udvalgte standardtegn, der har fået et twist - det drejer sig om i, j, !, ?
og vores nye geotag ikon se nedenfor.

Reglerne for korrekt brug af disse er enkle:
De fire særlige tegn må kun bruges i overskrifter/rubrikker i skriftsnittet Full. Og kun ét særligt tegn en enkelt gang pr. produktion.
Sådan aktivere du de nye speciel tegn
På MAC
Når du skal aktivere et af de 4 nye standard tegn skriver du som du plejer, men når du kommer til specialtegnene, holder du alt nede, imens du klikker på henholdsvis i, j, ? eller !.

For at indsætte vores geotag holder du alt nede, mens du klikker på z.

På PC
Når du skal aktivere et af de 4 nye standard tegn skriver du som du plejer, men når du kommer til specialtegnene, klikker du på "Insert" i topmenuen og vælger "Symbol". Herefter ka du finde det ønskede specialtegn og indsætte det. Du kan søge specialtegnet frem under "Symbol" ved at indtaste følgende Character Codes:

i = 007C
j = 2039
! = 00A1
? = 00B1

For at indsætte vores geotag finder du det også frem under "Insert" og "Symbol". Her kan du søge efter Character Code 2126.

Brug af fonte

Rubrikker – eller overskrifter – må skrives i enten Full eller Outline, og det er hvad der giver det bedste samlede udtryk, der bestemmer, om det skal være i Full eller Outline. Derudover må du gerne kombinere Full og Outline i samme rubrik, hvis du bruger Outline først og så skifter til Full for at fremhæve et særligt budskab. Du må ikke starte med Full og slutte med Outline.
Mellemrubrikker skal være i Full og må aldrig skrives med Outline. Brødtekst er altid den helt almindelige VisitDenmark variant af Montserrat. Du må gerne kombinere med brug af farver fra VisitDenmarks farvepalette. Men du skal altid overholde reglerne for korrekt brug af primær- og sekundærfarver. Det betyder altså, at det fx er tilladt at skrive den første del af en rubrik med Outline i én farve, og skrive den resterende del med Full i en anden farve, men kun hvis du overholder reglerne for brug af farver, og hvis det generelt styrker det samlede brandmæssige og grafiske udtryk.

Tekst og liniehøjde for rubrikker og mellemrubrikker

Brødtekst
Standard linjehøjden til brødtekst er 140 procent af tekststørrelsen til trykt materiale og til små digitale enheder (telefon).
For store digitale skærme eller outdoor øges linjens højde til 150 procent.

Rubrikker

Tekstens størrelse øges med 125 procent fra standard brødtekst, og linjehøjden øges med 140 procent. På den måde sikrer vi den nødvendige afstand mellem brødtekst og rubrik og at teksten har den optimale læsbarhed.

Sådan beregner du det:
Brødteksten er 25 pt og rubrikken skal derfor skrives med 25 * 125 / 100 = 31 pt.
Og linjehøjden skal være: 25 * 110 / 100 = 28 pt

Typografi - hvad må man ikke

Der er i sagens natur rigtig mange forskellige måder at kombinere Full og Outline på. Men for at holde et stramt design og et fast udtryk, er det som det fremgår nedenfor ikke alt, der er tilladt:
Unaturlig skydning mellem karakterene
Unaturlig meget skydning mellem linierne
Mikse outline og fuld flade skrift
Bruge andre fonte end VisitDenmark skrift
Mikse store og små bogstaver
Bruge vilde effekter