En engelsk overskrift - på alle markeder

Når det handler om rejser, får den moderne turist inspiration og motiv fra et utal af indtryk og påvirkninger - lokalt, nationalt og globalt samt personligt, analogt og digitalt. Rejsebeslutningen påvirkes af op til 40 forskellige digitale kilder, inden købet foretages. Konsekvensen er, at fx en hollænder ikke kun påvirkes af markedsføringen i Holland, men i høj grad også fra kilder udgivet udenfor Holland - på helt andre sprog og markeder. Derfor siger vi i dag, at jo mere ensartet vores kommunikation er på tværs af sprog og markeder, jo mere effektiv er den samlet set til at påvirke den moderne turist til en beslutning om ferie i Danmark.

Danmarks nye fortælling og tekstunivers består derfor af tre afgørende elementer:
1) Et "Playful" samspil mellem ord og billede, der giver en fornemmelse af "Everyday Wonder".
2) En konsistent brug af engelske headlines.
3) En skærpet Tone of Voice med et udpræget "typisk dansk" afsæt.

1) Juxtaposition
For at opnå og fastholde denne ensartethed og gennemslagskraft i vores udtryk bygger vi alt op omkring et kombineret tekstuelt og visuelt greb, vi kalder ”Juxtaposition”. Det greb bruger vi konsekvent for at bringe den distinkte og underspillede danske humor (og playfulness) ind i vores markedsføring. Vi lader en underspillet overskrift dække et spektakulært visuelt udtryk eller billede. Det handler altså om at finde en legende og underspillet overskrift/copy-tekst til et billede, der på det aktuelle marked iscenesætter tekstens budskab på en diametralt modsat måde og dermed skaber en inspirerende, effektfuld aha-oplevelse hos modtageren - kaldet "Juxtaposition".
2) Altid engelsk headline
Alle kampagner på den nye platform bruger "Just another WONDER" som kreativt afsæt is samspil med Juxtapositions. Det betyder, at vi aldrig oversætter ordene ”Just another” samt det efterfølgende "Wonder" til det lokale sprog. Herefter er det valgfrit, om resten skal være på engelsk eller det lokale sprog.
Ved at bruge engelske headlines kan vi:
- sikre og fastholde vores differentierende position – altid
- sikre, at hverken budskabet eller Tone of Voice går tabt i varierende oversættelser
- sikre, at alle strategiske elementer i brandet altid er aligned
- fastholde en konsistent identitet på det enkelte marked og på tværs
- over tid bygge en markant personlighed og rekruttere fans (”believers”) på tværs af markeder, segmenter mv.