Danmarks logo

Det danske flag med det markante og velkendte “Skandinaviske kors” har været danske kongers flag siden 1400-tallet,
og i dag er det et af de mest genkendelige symboler knyttet til kongeriget. Kombinationen af den røde og den hvide
farve opfattes som typisk dansk, og derfor er flaget et velfungerende logo for Danmark som destination.

Kombinationen med det distinkt formede hjerte - hjertet repræsenterer tillid, integritet og frihed -
giver os genkendelighed og synlighed samtidig med, at logoet har dybe rødder i noget, der både kulturelt og
historisk er ufravigeligt dansk.

Danmarkshjertet er velkendt og anvendt i dansk turisme, og en stor del af de danske turismeorganisationer og destinationer anvender hjertet i deres markedsføring både nationalt og internationalt. Hjertet blev udviklet i 1968 til VisitDenmark, dengang Danmarks Turistråd, og det har været det grafiske symbol for Danmark og danske oplevelser i markedsføringen siden 1978.

Hvem må anvende VisitDenmark hjertelogoet i deres markedsføring?
For at måtte anvende VisitDenmark hjertelogoet skal virksomheden have et tydeligt tilhørsforhold og et konkret samarbejde med VisitDenmark. Logoet kan kun anvendes i sammenhænge, hvor Danmark markedsføres som feriedestination.

Varemærket må ikke anvendes i en sammenhæng, der kan anses for krænkende for VisitDenmark eller for øvrige turismeaktører, som har tilladelse til at anvende logoet.  

Varemærket må heller ikke anvendes for at fremme egen virksomhed.

Hvem må anvende hjertelogoet med eget navnetræk?
Hjertelogoet med eget navnetræk må kun anvendes af offentlige aktører, som arbejder med turismemarkedsføring. 

Kontakt VisitDenmark for at indgå en aftale herom.  

Spørgsmål?
Du er altid meget velkommen til at kontakte os på mail media@visitdenmark.com, hvis du har problemer med at downloade logopakkerne, eller hvis du har spørgsmål til konkret anvendelse.
Download logo

Hjertemærket alene

Hjertemærket må ikke bruges alene. I særlige tilfælde, fx som profilbilleder på sociale medier som Facebook og Instagram,
kan VisitDenmark selv vælge at bruge hjertemærket alene. En sådan beslutning skal træffes af VisitDenmarks hovedkontor.

Placering og respektafstand

For at fremstå klart og tydeligt skal logoet placeres isoleret og ikke i umiddelbar nærhed af andre grafiske elementer. Hvis et logo placeres nær kanten af en flade (papirets kant eller kanten af en farvet baggrund/ramme) eller nær øvrige grafiske elementer, må det aldrig stå nærmere end 1x. Frizonen omkring VisitDenmarks logo svarer til kvadratet angivet med et X - kvadratets højde og bredde er bestemt af højden fra toppen af hjertets overkant til bunden af hjertet.

Frizonen er altid den samme til højre, venstre, over og under logoet. Og frizonen er et udtryk for det minimum af luft, der skal være omkring logoet. Luften må således godt være større end frizonen. Grafiske elementer - tekst, kanter, farveflader eller andre logoer - må aldrig overskride frizonen omkring VisitDenmarks logo.

Regler for brug af logo

VisitDenmarks logo skal som udgangspunkt altid placeres som det sidste logo i læseretningen og som udgangspunkt nederst til højre. Alternativt kan det evt. placeres centreret, men kun hvis det styrker det grafiske/visuelle udtryk. Placering af logoet skal altid overholde reglerne for frizonen.

Logo - hvad må man ikke

Det globale produktlogo skal som beskrevet bruges i alle sammenhænge, hvor Danmark markedsføres som turismedestination.
Men det må ikke ændres, tilrettes eller justeres på nogen måde, som illustreret nedenfor.

Det er ikke tilladt at ændre logoet ved at beskære det, ændre navnetrækket, skrive noget andet foran hjertet osv. Logoet skal til enhver tid bruges, som det er udgivet i logopakken.
Ændre skrifttypen
Ændre logoet til en farve
Rotere logoet
Ændre størrelsesforholdet
Komprimere logoet
Strække logoet