Grafiske elementer

For at skabe maksimal genkendelighed og sammenhæng i den samlede danske turismemarkedsføring er det helt afgørende, at brugen af alle grafiske grundelementer er konsistent, og at Danmarks visuelle identitet - logo, typografi, farvepalette, grafisk formelement mv. – bruges korrekt, ensartet og konsistent, hver eneste gang vi udkommer.

Geotags

Det er en mulighed at bruge geotags på bærende billeder i en produktion . Geotag er en enkel måde at tilføje værdi i billedet og samtidig give billedet et designelement, der er vores.

Brug af Geotags

Hvis det bærende billede i en produktion er genkendeligt som en destination eller by, skal man altid bruge geotagging i billedet. Og hvis det giver mening kommunikativt og grafisk gerne på flere billeder. Geotags skal også bruges på print, men virker endnu bedre online, hvor et link kan sende modtageren til en side med andre billeder fra samme destination.

Det er vigtigt ikke at være for lokal i valget af destinationstekst til et geotag. Vælg altid destinationer, der kan skabe genkendelighed på det aktuelle marked. Det kunne fx være Nordjylland eller Løkken frem for den helt lokale stikvej ned til vandet.
Sådan aktivere du geotag tegnet
For at aktivere vores nye geotag som er bygget ind i fonten skal du klikke på alt knappen og z knappen

Geotag - hvad må man og hvad må man ikke

Der er mange måder, du kan placere et geotag korrekt i billedet på.
Udover korrekt placering af geotag skal du også tage højde for, hvilke farver og flader, det placeres på. Derfor er der en række regler for, hvad du må, og hvad du ikke må:
Mørkeblå ikon + skrift
Negativt ikon + skrift
Ikon og skrift i primærfarve
Vertikal placering
Horizontal placering
Hvid ramme omkring geotag (primært portal)
Ikon og skrift skal altid vende mod kanten
Må aldrig placeres i venstre side af en annonce
Må aldrig placeres i bunden af en annonce
Aldrig bruge sekundærfarver
Aldrig ændre farve på ikon og skrift baggrund
Pas på dårlig læsbarhed

Splash

Det er ikke ofte, vi anvender en "splash" i vores kommunikation, men til fremhævelse af et tilbud fra en tredjepart eller til synliggørelse af en konkurrence mv., kan det være en mulighed. I så fald skal du bruge en af nedenstående varianter:

Knapper

Vi bruger ofte knapper til CTA i vores annoncering. Den minimale størresle for en knap på et banner er 100 x 33 px og teksten skal være
min. 10 px. Du har følgende varianter til knapper og CTA på bannere mv.